23.2.11

Stevan Šarčević: Opet i opet (43. nastavak vizuelnog romana)

Autor teksta: Stevan Šarčević

MNW se velikodušno ponudio za dežurstvo na kormilu, pa se ostatak društva povukao u mir maglene sobe.

Najednom sa aparata se začu ♫ Most Beautiful song in the world ♫ Erika Satija.

 Sudbomer se pokrenuo i Amik sa nevericom ugleda
Sunčicu gde sedi naslonjena leđima na ogromno jasenovo deblo. Šokiran, zagledao se u Zlatanu, pa promislivši malo, obratio joj se:


- Dobro. Krajnje je vreme da budemo iskreni. Putovanje kroz vreme nije nikada izvedeno, niti je naučno potvrđeno da je moguće, a mi više nego očito nasumično lutamo kroz vremenske pejsaže. Doduše, geografski ostajemo na istome mestu... To mi daje neke ideje. Dakle, Zlatana, sada je na vas red da nam ispričate šta se dešava.

Zlatana se za trenutak uzvrpolji:

Moram... Moram je videti. Vi ne razumete. Sunčica klizi niz tkanje – izusti najzad tiho.

Prekobarac je iznenađeno pogledao u nju, a ka5an, uverivši sebe da je shvatio o čemu se radi, poče da je uverava :

- Ma nisi valjda poludela! Tamo dole se ubijaju! Pa, svi smo videli šta se dešava...

- 'Bem ti takav sudbomer, pa mi smo opet gde smo bili, eno je Sunčica! – viknu Rade, najzad obrativši pažnju na aparat. - Kakvo je to ludilo?!

Nego, Zlatana, da vam kontrola tkanja nije u porodici? - iznebuha ga prekide Prekobarac.
Zlatana podiže pogled na njega. U njenim očima je bilo poprilično respekta.

- Gospodine Prekobarac, vi izgleda znate mnogo više nego što bi se to dalo pomisliti.

- Kakva nit, kakvo tkanje – uključi se ka5an. - Pada mi na pamet rima na S, ali ja nisam prost. Shvati, draga, da Sunčicu ne možeš da sretneš, barem ne pod ovim okolnostima!

Ovo ignorisanje Prekobarčeve upadice kao da pažnju svih preusmerila na tajanstveni dijalog Zlatane i Prekobarca.

- Ama, jeste li vas dvoje skoro disali iz flaše? - prvi je reagovao Rade

- Opet nešto petljaju sa magijom. – oglasi se MNW koji se, sav usplahiren, pojavio na vratima sa namerom da im saopšti čudne novosti.

Amik se okrenu ka Zlatani.

- Dakle Zlatana? Možete li da objasnite ovo, ali tako da i ja shvatim o čemu se radi?

Ona diže gotovo uplašeni pogled, najpre na Amika, a zatim na Prekobarca., pa poče da govori :

- Sve je to počelo od snova... Snovi su esencija.

- Magija zavisi od snova upravo onoliko koliko i snovi od magije. A snovi... Snovi su istovremeno i vreme - prošlo i buduće. Snovi oduvek putuju duž tkanja, ali to je teško objasniti nekome ko nikada nije proučavao Umetnost. Tkanje je...

Zlatana se očito napinjala nemoćna da prenese svoje misli. Kako je društvo delovalo zbunjeno njenim objašnjenjima, u pomoć joj priskoči Prekobarac :

- Tkanje je nešto poput slojeva tkanine postavljenih jedno uz drugo u nebrojenim nizovima. Svaki sloj je jedan sat, jedan dan... Paa, možda ne baš tako.. U svakom slučaju jedan vremenski period. Pogrešno je verovanje da je vreme linearno. Ono je nabacano na jednu ogromnu gomilu i svako je u stanju da putuje njime, a ta putovanja zovemo snovima.

- Nažalost oni su, poput mnogih drugih, modernom čoveku neobjašnjivih stvari, svedeni na naučničke bla-bla tričarije i neuronsko električne fenomene.

Izgovorivši to, Prekobarac se okrenu Zlatani:

- Ali i dalje mi je nejasno kako vi i vaša sestra uspevate da kontrolišete snove?

Zlatana je sada već delovala malo samouverenije :

- Ne kontrolišemo ih, samo ih transformišemo u realnost. Nemoguće je usmeravati putovanje, jer se snovi i vreme nestalno pomeraju, čas ka budućnosti, čas ka prošlosti, u potpuno haotičnom redosledu. Jedino Rusalke i Oblakinje, mogu usmeriti svoj let i videti Sliku.

Prekobarac je naglo prekide :

- Netačno! Dešava se da i neki pripadnici ljudske vrste razaznaju Sliku i pravilno je rastumače. Otuda potiče fenomen proroka.


Zlatana ga odmeri i reče : - Hmmmm...Daaaa... Ali to je ustvari nebitno za ono što nas muči. Tu je važno nešto drugo, što ćete razumeti samo pod uslovom da ste uspeli da shvatite princip tkanja. Vidite, postojalo je biće koje je snagom volje moglo da putuje po nitima tkanja i da usmerava svoj put onako kako ono to želi... Jedino stvorenje osim Majke koje je sposobno za tako nešto. Nažalost, to je bilo zlo biće. Svoju moć je koristilo za neopisive grozote. Majka je, jednostavno, morala da ga eliminiše.

Amik je pogleda iznenađeno :

- Šta u stvari hoćete da kažete? Ama, je li sve ovo samo vaš san? - u njegovom glasu se osećalo ozbiljno kolebanje.

- Donekle moj san, ali istovremeno i san svih vas... Koji zapravo više i nije san. Uzrok tome je jedan davni događaj, moj susret sa nečim... nekim... Govorim o demonu koga ljudski rod zove Baba Jagom.


- Vidite moj prvi susret sa Majkom se odigrao mnogo ranije – ili kasnije - nego što vi to mislite - i to negde usred mojih snova. Tačnije, u snu sam prisustvovala obračunu Majke i Baba Jage. A Sunčica... Ona je spavala pokraj mene kada se to desilo.
- Setite se principa tkanja, i toga da magija deluje na vas samo ako i vi verujete u nju. Ja sam lično, oduvek iskreno verovala u magiju, i ono sto sam videla za mene je bilo stvarno Kada je Jaga poražena nastao je lom u svetu magije i to je uskovitlalo svet snova. Bila je to tolika energija da je prelomila princip neverice poput uragana. Tako se i Sunčica našla u ovome polusvetu, iako nije verovala u čarolije - barem dotada... Ne samo da su za nju i mene snovi postali stvarnost... -

Poslednju rečenicu ne stiže da završi jer joj se Prekobarac sa trijumfalnim izrazom uneo u lice :

- Nego i za one oko vas, zar ne?! – uzviknu.

- Dakle sve je ovo samo san. - prokomentarisa Rade – Probudimo se, popijemo kaficu

i gotovo...  
Prekobarac ga prekorno pogleda :

- Ne bih rekao da je to tako jednostavno. Bojim se da je ovo stvarnost, i to stvarnost isto onoliko nemilosrdna, pa možda čak i surovija negoli ona stvarnost koju smo poznavali pre našega putovanja. Nije li tako, Zlatana?

- Ama šta bi sa Deda Mrazom!? - uzviknu Rade, ali niko nije obratio pažnju na njega i Zlatana nastavi:

- Da. Snovi su se počeli preplitati sa stvarnim vremenom. Putevi su postali otvoreni. Ja i sestra smo najednom postale osovina oko kojih se vreme kovitlalo.

- Nažalost, sada to isto važi i za vas. Ne znam kako da to promenim - ovo priznanje joj natera rumenilo u obraze.

- Ali... Ako Sunčica i ti sanjate isti san... - promuca ka5an. - ne možete se zauvek mimoilaziti.

- Ja putujem sa vama. Delim sa vama vaše fantazije i to moj put čini prilično bezbednim, Sunčica nema tu sreću – ona je potpuno sama. Klizi sve dublje u svet koji nikada nije ni postojao. Luta po svetu koji je sama izmaštala.

- Ako se ne sretnemo danas, ona će nastaviti da klizi niz tkanje i nikada je više neću videti, jer, za razliku od nje, mene vaša prisutnost drži nadomak realnosti - poput sidra.

Amik najzad prelomi :

- Onda ćete videti Sunčicu. Ali ovoga puta ćemo se podeliti, jer ne verujem da je bezbedno ostaviti brod na milost i nemilost zaraćenim stranama. Ja, Rade i MNW ostajemo na Argu, a vi ćete Zlatana, sa Ka5anom i Prekobarcem, otići da se vidite sa sestrom!

- Hvala Amik, ovo vam neću zaboraviti! - uzviknu sretno Zlatana.

Hmmm... Ni ja, Amik, ni ja... - progunđa Ka5an mrzovoljno.

Odabrana družina se zaputi na obalu. Prekobarac je bio na čelu, predvodeći ekipu i pažljivo prateći ono malo Sunčicinih tragova što se još moglo razaznati. Za njime su lagano koračali Ka5an i Zlatana.

Amik je iz maglene sobe, ozbiljnoga izraza lica, preko sudbomera, pažljivo pratio njihovo napredovanje. Bio je pre svega zabrinut za ono sa čime bi se oni mogli susresti na svome putu, ali njegova zabrinutost je imala i drugi uzrok. Iako nije bio stopostotno uveren da je najjasnije sebi predočio Zlatanino i Prekobarčevo predavanje, u jedno je bio potpuno siguran - u sve je ovo duboko upletena magija.


Ono što su u sebi nosile Zlatana i njena sestra. Šta će se desiti u trenutku njihovoga susreta – nije smeo ni da pomisli. Ipak, gajio je potajnu nadu da se iz toga može izroditi i nešto vrlo pozitivno i posebno. Eto, to je bio razlog zbog koga je stao na Zlataninu stranu.

Nikome u tim trenucima nije bilo lagodno.

Pa ipak, ako bi se poredili raznoliki strahovi kakvi su se tada vrteli po glavama natuštenih saputnika, bilo je više nego izvesno da je baš Zlatana bila najzabrinutija, mada je ujedno bila i najviše zaslužna (ili kriva, mada joj to niko nije spočitavao) za opasnu situaciju u kojoj su se nalazili.

Stresla se, zastala je i pogledala oko sebe. Busenje trske i plavičasta izmaglica, koja se proređivala u pravcu njihovog napredovanja, bili su upravo onakvi kao i u njenim noćnim morama. Možda hodaju pravo ka Baba Jagi, pomisli, ali je mudro prećutala svoje strahove. Snažno stisnu Ka5anovu nadlakticu i setno pomisli da više nije devojčica, pa da stegne sestricinu šaku. Čak ni snovi više nisu snovi, nego ubistvena zbilja.

Nastaviše prateći sve neprimetnije tragove. Polegnuta trska ovde. Izvrnuti kamen tamo. Nit zakačena za trn. Slomljena grančica jove...

Što su dalje odmicali strah u Zlatani je sve više rastao. Magla je bila neprirodno gusta i otežavala je napredovanje po neugodnim barama koje su se u nepreglednim mnoštvima prostirale posvuda oko njih.


Ono malo visokog rastinja koje je tu životarilo bilo je slabašno i nakazno, debala prekrivenih gnjecavim slojem mahovine i gljivičastim rastinjem.

Ni sama nije znala čega se bojala. Susreta sa sestrom? Ne.

Opasnosti koje se nalaze pred njima?

Možda, ali taj strah bi morao imati neku opipljivu, fizičku manifestaciju. Ovo što je osećala bio je jedan sasvim drugačiji strah, nekako više spiritualne ili duševne prirode. Pomalo besmisleno.

Odagnala je teškom mukom te misli i oni nastaviše oprezno, svako za sebe ispitujući tle pred sobom. Da li se to plaši svoje rođene sestre!? - uporno ju je proganjalo - Gluposti, gluposti...

Zadaviti se u mulju bilo bi zaista vrlo glupo - pomisli Ka5an koračajući kao po palubi zaljuljanog broda.. Njegovi strahovi od susreta sa Sunčicom bili su drugačije prirode nego Zlatanini. Pogled na Sunčicu iz maglene sobe u njegovo je sećanje vratilo jednu davnu pijanu noć i miris pokošene trave kojim je njegovu sobicu ispunila ta devojka.

Miris proleća i mladosti, miris strasti i greha... Borio se da odagna te uspomene, ali one su neumoljivo, lepljivo i uporno prianjale uz njegove slepoočnice. Svo troje su napredovali u tišini, ali ka5ana je baš taj muk plašio.
Oh, kako se samo bojao da je njegov mozak, kao na zlatnom pladnju, postavljen pred Zlatanu. Kako je samo strepeo od njene ljutnje kada otkrije razlog zbog kojeg je Sunčica oduvek bila toliko ljubazna prema njemu...
Kužni zadah je njihovo disanje činilo teškim, pa ipak su istrajno napredovali. Najzad ševari i trstici počeše ustupati mesto sve snažnijim stablima, a magla se naglo stade proređivati. Stigli su do šume!


Nastaviše da prate Sunčicin trag kroz gustu paprat i rastinje, gušeći se od strašne zapare koja je ovde vladala. Uskoro stigoše do leševa one dve samovile. Na njihovu žalost, Sunčica više nije bila tamo. Pre no što je iko uspeo išta da preduzme Zlatana povika iz sveg grla, na užas ostale malobrojne družine.

- Suunčiice! Jaa saam, Zlaataanaa!

Ka5tan je gotovo već osetio strelu među rebrima!

- Draga, molim te! Za ime boga, pa nalazimo se usred ratovanja!

Sa one strane šume koja je izbijala na reku, iz pravca prema kome je „Argo“ bio okrenut, do njih je dopro neki daleki, praiskonski urlik. Prekobarac zabrinuto pogleda, a ka5an progunđa nešto o svodobama koje se muvaju ovuda. U bliskoj okolini se ništa nije pomicalo. Neko vreme su stajali i osluškivali zvuke šume bez reči. Prekobarac najednom poče obazrivo da se osvrće oko sebe. Zatim podiže u vis svoju lasersku budžu, pa je namršten spusti i okrenu se ka saputnicima.

- Polazimo smesta natrag, ovde ništa nije kako treba! - naredi on.

- Nee! Moram naći Sunčicu – zaječa Zlatana. - Moramo da je stignemo...

- Dalje ne smemo! Nastavak potrage je igra sa sopstvenom propašću! – odlučan je bio Prekobarac.

Nežno joj prebacivši ruku preko ramena, ka5an je lagano okrenu i polako pođoše u suprotnome pravcu, natrag ka „Argu“. Zlatana je disciplinovano pratila ka5anovo vođstvo, ali u njoj kao da se nešto slomilo. Toliko blizu, pa opet tako daleko i nedostižno! Nikada više neće prići bliže Sunčici od ovoga, pa ipak ne može da je sretne... Da je zagrli...

- Zlatana?! Otkud li si se ti stvorila ovde?! - začu se najednom.

Iz gustoga šiblja iskorači visoka tanana prilika u tamnoj ratničkoj spremi.


Zlatanino lice bljesnu i ona se ote ka5anu da nezaustavljivo poleti ka raširenim rukama pridošlice. Prekobarac se zabezeknuto zaustavio, a ka5anu se vilica zaglavila u rasklopljenom položaju, dok su se dve sestre, podjednako cvileći, sudarile u žestokom zagrljaju! Grleći se toliko željno da je postojala ozbiljna opasnost od poneke iščašene kosti, dve sestre su jednostavno zaboravile na vreme.

Najzad, izgubivši strpljenje, Prekobarac se nametljivo zakašljao. To je uticalo na Sunčicu koja lagano odmaknu sestru od sebe. Podiže oči i njen pogled se sretne sa ka5tanovim zadivljenim zenicama. Ako je nešto i osetila, dobro se kontrolisala, jer sa potpunom mirnoćom reče :

- Ako se ne varam, ovde je još jedno poznato lice. Zdravo ka5ane!

Za razliku od nje, ka5tan je pomalo zamuckivao i nevešto otpozdravljao. Medjutim, Zlatana je bila toliko opčinjena sestrom da ništa od toga nije primetila.

Prekobarac je iznenađeno zatreptao i mudro oćutao svoje zapažanje.

- Tvoja dijadema... Našli smo tvoju dijademu... - promuca Zlatana pružajući ka Sunčici taj sjaktavi predmet, koji je sve dotad ljubomorno stezala.


Ova najpre sa čuđenjem, a onda sa setom pogleda u njene ruke. Osmehnu se kroz suze.


- Eh, Zlatana, Zlatana... Imam ja još dijadema...

Provukla je duge prste kroz svoju raskošnu kosu i zaustavila ju je na blistavome nakitu koji ju je pridržavao – i imaću ih još mnogo...

- Sunčice, pođi sa nama. Hajde da nađemo zajednički izlaz. - molećivo predloži Zlatana.

Sestra je pogleda iznenađeno, i ozbiljnim glasom odgovori:

- Sada razumem zašto si tu! Ne, to ne mogu učiniti. Jednostavno, ja imam svoj put, a ti svoj. Zato zadrži tu dijademu, da te podseća na naše detinjstvo. Osećam, znam da se odgovor krije negde u prošlosti...
...ili u budućnosti...- Vidiš, ono što sam saznala malopre... Ah, idi sada... Moraš ići... Moram i ja...

Sunčica se okrete i njena graciozna pojava nestade među gustim rastinjem. Ka5etan povuče Zlatanu za sobom i oni se ubrzanim korakom vratiše se do „Arga“. Ćutali su, niko ništa nije pitao.

Na brodu je takodje vladalo ćutanje. Amik, Rade i MNW su sve videli i čuli - sudbomer je za njih prenosio ceo dogadjaj. Sada je bio ugašen, praznog ekrana.

- Kao na kablovskoj TV – poče Rade. - Centralni dogadjaj je jasan, ali sve ostalo...

Amik ga munu i pokaza na Zlatanu suznih očiju. Ka5an je odvede na komandni most i „Argo“ zaplovi u pravcu jugoistoka...

Stevan Šarčević
Crteži: Tanja

Следећи наставак > Apsint на тераси “La Rotonde” – Миливој Анђелковић

(44. настава... 3.3.11.  http://vizant.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

E - adrese fotografija po redosledu pojavljivanja:

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREpqE7F6w0Kjy5eqMJDrPAEGlLDFRYIh2OsyMtNwOx5MUJlW9N2g

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvwCJ_bh12PPeeuXzfang9-pvvkPvfIV7_6rsbsWFZpRWb6gt3

http://mrg.bz/dUaM5b

http://www.artekjara.it/Quadri/Decorazione/Albero/natale9_fronte.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3079/3116227390_b2d10b3a11.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_uyrxeugtbV0/R6MUIqUPq1I/AAAAAAAACcQ/vnSdz7Hw4qs/s320/hues.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_eSPXWX6TYeg/TQPXB2Il6oI/AAAAAAAAAQU/pZU2draupms/s320/portia_st_luke___bone_woman.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_eSPXWX6TYeg/TQPMSR_-O_I/AAAAAAAAAP4/147HPR1OGvM/s400/Suncica1_resize.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b0/Double_Coffee.jpg/800px-Double_Coffee.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3237/2524338442_aa982173ec.jpg

http://www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de/galerie/wurmloch.jpg

http://pasalodos.typepad.com/photos/uncategorized/img_1490.jpg

http://farm1.static.flickr.com/111/306544780_4dc16c0405.jpg

http://www.monkeymind.com/halloween/2005/200503.jpg

http://www.art-catalog.ru/data_picture_new/artist_5/picture/big_500/bogaev_1.jpg

http://farm1.static.flickr.com/31/42878323_f9727990bc.jpg

http://www.art-catalog.ru/data_picture_new//artist_22/picture/big_500/avasnec_36.jpg

http://images.sodahead.com/profiles/001001062/warrior-woman-1266104778_xlarge.jpeg

http://2.bp.blogspot.com/_eSPXWX6TYeg/TPq7IM5dl3I/AAAAAAAAAOs/Q1rWphnk_s4/s320/Dijadema+own+work+by+Wolfgang+Sauber+512px-Goldschmuck_-_Diadem.jpg

http://wapedia.mobi/thumb/3ad1500/en/max/470/720/Scatter_plot.jpg?format=jpg%2Cpng%2Cgif

Napomena: poštujući sistem licenci za fotografije ranije sam objavljivao imena autora fotografija, onako kako su ih oni davali (po pravilu pseudonimi, e-nadimci sa linkom koji vodi do pravog imena i galerije za prodaju). Dana 23. II 2011 kada sam ovaj nastavak postavljao, Google - Blogger je izmenio sistem rada sa fotografijama i onemogućio preuzimanje fotosa iz kompjutera. Upućivao je na Mrežu, pa, uz prethodno prijavljivanje (što je očigledno bio cilj cele akcije) prenosio fotografije čije adrese “nalepite”. Ranije pripremljeni fotosi ostali su mi u kompjuteru, a kako izgledaju e-adrese novoodabranih vidite i sami.


Tu dolazimo do AUTORA fotografija. Oni su se u ovom sistemu e-adresa potpuno izgubili, većinom ih nema u e-adresama njihovih radova. Licencirane fotografije su imenovane protokolima sajta koji ih objavljuje i koji “štiti” njihovo autorstvo time što autore skriva. Svoju ulogu POSREDNIKA u razmeni, veliki sajtovi su uspešno zamenili POSEDNIŠTVOM.


Milivoj Andjelković

13.2.11

"НАСЕЉАВАЊЕ ВИЗАНТИЈЕ"- визуелни е-роман на 1002 екрана...

... УСКОРО У ШТАМПИ, а одувек на МРЕЖИ - са Вама или без Вас !!!


Јужно - ВИДИ ПУТОКАЗ! -  су 42. и претходни наставци романа
у првој, ДЕМО верзији, 
као и  накнадни коауторски, одлутали, залутали, експериментални
и други делови романа које I LIKE IT !!! такође...

12.2.11

Шта држи овај свет - М. А. (42. наставак визуелног романа)

- И? Шта сада? – пожуривао је MNW.
- Чекамо нови имејл од деда Мраза – узврпољио се Амик. – А онда ћете видети нешто ексклузивно! Нешто што ће свет тек сазнати. То ће измирити све религије и филозофије, политичаре и уметнике... Једино за војсковође и власнике великих компанија нисам сигуран...

- Опет ће се извући! – уздахну Прекобарац. – Њихова страст за моћ даје им јасан путоказ – што веће, шире...


- Од њих је почело  – гласно се присећао Амик. – У почетку, Земља је била центар света, око ње се све вртело – звезде, птице, људи, хероји....
- Онда је центар постало Сунце, богови су смештени на Олимп да не сметају, а хероји су замењени новим. Изменама у глобалној систематизацији именовано је десетак богова од којих је сваки био Једини, Непоновљив и Јединствен – баш зато да ни један то не постане...

- Свет је опет постао мали па су га страсти трговаца и војсковођа проширили на Галаксију. Она се одмах обликовала у спиралу која се увија у себе саму да је не би даље ширили...

- Како су се богови свађали који је од њих Јединственији и Светији, трговци и војсковође су схватили да од њих нема вајде. Зато су створили нови, мондијално-глобалистички и јединствени Двоглави култ, познатији као КупоПродија и  ОсвојОтмија.

И свет је наставио да се шири до далеких звезданих јата и сазвежђа, галаксије су се убрзано удаљавале...  Појавиле су се празнине пуне енергије и црних рупа, а све удаљенији делови света су претили да ће одлутати у недођију.
 Опет је требало спасавати свет.

Тада су се појавили спасиоци на које нико није ни помишљао. Једино су они могли да све те огромне разлике и даљине обједине у Једном. Појавили су се модернизам...

-         ... па структурализам...
-         ... и постмодернизам.

- Али ни они нису могли све сами. Знате ли ко им је одлучујуће помогао у томе?

- Па то сви знају - чули су се самоуверени гласови.

- Ајнштајн и Гинис.

- Павић!

- Роналдо и Меси!

- Мира Адања Полак!

- Куросава па Кустурица.

- Цеца и деца!

- Можда... Помало. Ево да другачије поставим питање: - Шта сада држи овај свет да се не распадне и разиђе у празнину?

- Медији! – први се изјаснио MNW.

- Опет ти, мали! – подвикнуо му је Раде.

- Ју тјуб! – исправио се MNW. – Схватио сам: све што је добро почиње са ЈУ – јутро, јунетина, јутарња гимнастика, југо... како оно беше... ах, да – југо-винил...

- Овај свет држи Љубав! – срамежљиво је рекла Златана и загледала се у ка5ана: - Зар не драги?

Ка5ан је климнуо главом и додао: - Добра навигација и... – погледао је у Златану: - ... и неиспуњене жеље...

- Дружење, уз квалитетну и брзу услугу!

- Сајтови и едији – замишљено је изјавио Прекобарац.

- Одлично! – обрадовао се Амик. – Сви сте близу, ту негде... Али они ништа не би успели да им електроника није прискочила у помоћ и линковима све повезала.

 - Разумете ли поенту? Нематеријално држи и ствара Материјално! Електронска сила савлађује простор и време! Она све повезује и претвара тако да се могу видети слике и покрети, чути звук, направити слике у боји, текстови, тродимензионални облици, холограми... Чиста Магија! А шта је сама суштина електронике, оно што свему створеном даје смисао?

Продорно је зазвонио мобилни и на екрану се појавио Деда Мраз.


- Не, господине Амик! – подвикнуо је. – Ала сте се распричали! Не говорите више! Него овако... Идите бродом до 31% југоисточно. Ту имате пролаз до пете, скривене рајске реке – то је кружни ток око Раја... И тамо, на ободу, видећете и сами...

- Хвала, господине Мраз! – довикнуо је ка5ан. – Ово је било баш професионално упутство! Ето видите, добра навигација је све... И у љубави – додао је, осмехнувши се.

И «Арго» је запловио...


Миливој Анђелковић 

Следећи наставак > Stevan Šarčević: Opet i opet (43. nastavak vizueln... 23.2.11.

http://vizant.blogspot.com/2011/02/stevan-sarcevic-opet-i-opet-43-nastavak.html

Tekst FOTOGRAFIJE se pomera, pa ако niје на kraju - IZVINITE u ime Gmails-a

FOTOGRAFIJE
Deda Mraz wickedlocal.com rochester multimedia
Kolaz Dvoglavi Amika 12pxDoubleheadedturquoiseserpentAztecbritishmuseum.jpg Photo by usergeni by Steve Rhodes dimland.blogspot.com empire
Galaksija flickr-2124043690-original.j
Kocke Udaljuju se spacetimetravel.org.JPG
Kolaz PostModern Amika by Lost Tulsa michellecaplan.blogspot.com by kacamatasaya by US Army Korea by Umpqua
Lukovi svetlosti by texturl 3072102439_d58e9b220d.jpg
Modernizam by Lost Tulsa 98140276_0b39edc11d.jpg
Praznina grafit by Walt Jabsco 5399018736_f72fe28b6f.jpg
Sala sa postoljem resumbrae.com trialtrail.jpg
Strukturalizam by mitopencourseware 3329166368_a5888622fb
Udaljuje se Fraktali Author Nevit Dilmen.JPG
Zemlja nad vodoskokom zeroatthebone.com IMG_0643-714138.jpg

2.2.11

Путоказ за пост-историју – аутор М. А. (41. наставак визуелног романа)

«Арго» је лагано наставио уском речицом. На прамцу је стајао MNW, осматрао дубину воде и узвикивао: - Може! Пролазимо! Иде!

- Тако је почео и Марк Твен – осоколио га је Амик. – Био је речни пилот на Мисисипију и узвик «Ознака двадесет» је узео као своје ауторско име.

- Заиста? – обрадовао се MNW и полетно узвикивао: - Ознака твен!... Опет твен! ... Твен!

- Зашто сад амерски? – збунио се ка5ан. – И, шта ти то значи?


- Да је дубина довољна за пролаз брода и почетак моје списатељске каријере. Твен!

- Овом сценом можеш да почнеш књигу – предложио је Амик, задовољан што његова знања понову могу да се искажу: «Стајао сам на прамцу «Арга» изгубљеног у постисторији визуелног романа и зурио у бистру воду непознате речице, а претећи нагнуте крошње су се размицале пред мојим оптимистичким лађарско-списатељским узвиком, ознаком будућег класика: - Твен! Дубина двадесет! Твен!


- «Низ стешњене обале – настави Раде да дописује почетак књиге – одјекивало је «Твен» уз пригушени одјек целе потоње историје: «Прославили се са Томооом... и Хакооом... а осрамотили са Србијооом.... и Ирааакооом...


- Не шалите се, господо! – забрину се Прекобарац. – То је довољан разлог да они овај период предисторије прогласе простором свог највишег националног и стратешког интересовања.

- Ти то мислиш на...– покуша Амик да разјасни ствар.


Прекобарац га прекиде: - Не мислим, него знам!

- Али ови предели су ван света и историје, бескрајно далеко од њих.

- Што је нешто даље, то им је ближе. Тако постижу да оно што је код њих важно постане далеко и неважно.

- Твен! – огласио се MNW. – И немојте да пишете и дописује моју књигу! Завршићете је пре него што је ја почнем...

- У праву си, синко – сагласи се Амик. – Али мораш да ми обећаш да ћеш прочитати бар једну књигу од почетка до краја пре него што напишеш своју!

- Твен! – одговори MNW.


- Двадесет књига! – обрадова се Амик. – Па то је...


- Твен је за ка5ана – објасни MNW. – Ознака твен! Кажете – једну књигу? Е, то ћу, верујем, успети – обећа MNW. – Твен! Чврсто и високо твен!

- Немојте да се играте са тим узвиком – побуни се ка5ан. – У лукама он означава популарну цену у извесним квартовима.

- 5ре! – узнемири се Златана. – А рекао си ми да си све то одавно позаборављао...


- И јесам, драга! Али у лукама на Истоку то је свети чин па може и јефтиније. Наш млади пријатељ треба то да зна...

- Еighteen! – узвикну MNW.

- Тамо се ценкај – опомену га Амик. – Нема ценкања са списатељством!


- Дубина се смањује! – објасни MNW. – Седамнаест!

- Стижемо! – узбуни се Амик. – Ево, нешто се чује!

Иза окуке је допирао тихи жамор много гласова.

Ка5ан се усправи у свој својој ка5анској висини да сагледа воду испред прамца и достојанствено се појави у јавности која се оглашавала.


«Арго» уплови у окуку.

– Марк шеснаест! – звонко објави MNW, ка5ану али и свим непознатим, препоручујући се у новој лађарско-списатељској улози.
- Колико народа! – зачуди се Златана. – У овој недођији! Шта раде овде?


- Чекају – објасни Амик.

- Кога? Или – шта?

- Чекају оно што ми већ имамо. Имејл од Деда Мраза!

- Од Деда Мраза? Зашто од њега? И? Шта пише у том имејлу?

- Да прођемо поред луке и на супротној обали нађемо путоказ – значајно објасни Амик.

- За шта путоказ? Где идемо?

- Е, то је мало дужа прича... Господине ка5ане, наставите пловидбу!

- Дубина се повећава! – радосно објави MNW. – Твен!!!

Са обале, као одговор, зачу се неколико радосних гласова:

- Oh, yeah! Healthy sweet! I love it!


- Јесам ли вам рекао! – одушеви се ка5ан. – Светски позната, популарна цена! Ово ме баш подмлађује...

И он заљубљено погледа Златану. Она се приви уз њега као да хоће да каже женама са обале – овога нећете добити, макар ви платиле твенти пута твенти...

- Еighteen! – узвикну MNW.

- Oh, yeah! – спремно пристаде неколико гласова.

- Ти се то ценкаш или јављаш дубину? – збуњено упита ка5ан.


- Марк осамнаест! – појасни MNW и опрезно предложи: – Могли би да пристанемо на кратко... Да мало протегнемо ноге...

- Ноге? – зачуди се Раде. – То је нека нова поза – ногама?

- Други пут – самоуверено објави Златана. – Зар не драги – пристаћемо неки други пут?


- Наравно, драга! – спремно одлучи ка5ан. – Пловимо даље!

Бучно пристаниште остаде иза њих, жамор се топио у тишини шуме.

- Дубина? – упита ка5ан.

- Твен! – тужно објави MNW.

Није било одговора. Обале су ћутале.

- Ено путоказа! – први је видео Прекобарац.


На обали је стајао озидани стуб са
 Миливој Анђелковић

Шта држи овај свет - М. А. (42. наставак визуелног... 12.2.11. http://vizant.blogspot.com/2011/02/42.html

FOTOGRAFIJE
Cenkanje capl.washjeffSise ripten.com tits-iphone.jpg.JPG

Grafikon Author Abrev Berebn0r.JPG

Hodocasnici by mckaysavage 2085716179_bf5154097b.jpg

KNJIGE Polica jorge ayala book shelves (1).JPG

Istocnjacka Prostitutka Author Amy Ardrey 256px-Annie_Sprinkle_Neo_Sacred_Prostitute.jpg

Ptica Amika searunner.sv-timemachine.net.jpg

Putokaz vetustanursia.com pergamena.jpg

Reka Copyright Lynne Kirton 035153_c054e3cb.jpg

Reka 2 Maja

Zeni ljubi nogu aidanmaconachyblog.blogspot.com Beth Morgan planning.jpg

Zenske by Mikey Jon Holm 418843737_8a2ecd65b8.jpg