1.10.12

НАСЕЉАВАЊЕ ВИЗ@НТИЈЕ... и још ТРИ е-књиге!!! Изаберите!!!

На овом едију можете оно што вам се све ређе догађа:
да сами изаберете! 

НајНОВИје: друго издање Осмеха Виз@нтије - Београдски OFF роман и Бата OFF NАТА – у IN наставцима, (сређени хронолоши)

• Ново, у коме још пуцкетају електрони тек укуцаног теXта и изабраних фоТки  -


• Вама познато, али са неистраженим стазама и пречицама кроз ЕЛЕКТРОНСКИ теXт на МРЕЖИ и могућношћу да то прочитате и као књигу у издању храброг издавача «Тардиса», перјанице (НЕО)АВАНГАРДЕ

Читалац, саучесник у овој авантури који пронађе место где се електронска верзија романа одваја од штампаног теXта постаће једна од личности визуелног романа са фотком у њему и ексклузивним правом да аутора хвали, куди, оговара, опањкава и награђује својим коментарима.Миливој Анђелковић, с.р./